تور مشهد از همدان

  • پرواز: سه شنبه و جمعه
  • قطار: همه روزه قطارهای 6 و 4 تخته